06 Ara 2016

Sigortacılıkta Risk Yönetimi ve Risk Unsurları
Son zamanlarda dünyada ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliği neticesinde sınırların kalktığı ve rekabetin olabildiğince en yüksek seviyede yaşandığı içinde bulunduğumuz bu dönemlerde risk ve risk faktörleri her geçen gün artmakta olup,bu da risklerin kontrollü,planlı bir şekilde ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır.Bu düşünceden yola çıkarak risk yönetimi kavramı ortay...

05 Ara 2016

Avrupa Birliğinde Sigortacılık
Avrupa Birliği sigorta mevzuatına ilişkin ilk direktif,Şubat 1964 tarihli 'Reasürans ve Retrosesyon Alanında Yerleşme ve Hizmet Sunma Serbestisi"konusundadır.Daha sonraki sigortacılık direktifleri;reasürans,koasürans,hayat ve hayat dışı sigortalar,sigorta yöntemleri,motorlu taşı sigortaları ve aracıları,sigorta hesapları ve sigorta komitesi hakkında kural ve esasları düzenlemektedir.Avru...

05 Ara 2016

Sigorta Dönemi ve Süresi
Prim daha kısa zaman dilimlerine göre hesaplanmış ise kanuna göre sigorta dönemi bir yıldır. Sigorta dönemi sigorta süresinden farklıdır.Sigorta dönemi primlerin hesap edildiği dönemdir.Bu nedenle sigorta süresi için birden çok sigorta dönemi olabilir. Sigorta sözleşmelerinde ise 3 tür süre bulunmaktadır. 1.Şekli(formel) sigorta süresi 2.Maddi(materyal) sigorta süresi 3 Te...

02 Ara 2016

Drone Yada İnsansız Hava Araçlarına Sigorta Yapılabilirmi?
Günümüz çağında dronlara yada diğer adıyla insansız hava araçlarının önemi ve kullanımı artmıştır.Önümüzdeki yıllarda gelişerek artacağı görülmektedir.Drone sahipleri tarafından en çok sorulan soru insansız hava aracıma sigorta yaptırabilirmiyim?Malesef ki insansız hava aracınıza sigorta yaptıramazsınız.Sigorta şirketleri şuan için herhangi bir insansız hava aracına teminat vermiyor.Nede...

01 Ara 2016

Size bir şey olması durumunda ailenize sizin gibi bakacak bir kişiyi yazmanızı istesek yazabilirmisiniz. Cevabını ben vereyim yazamazsınız.Eğer kendinizi ve arkanızdaki bıraktıklarınızı düşünüyorsanız en yakın acentenize gidip bir Ferdi Kaza Sigortası yaptırınız.Çünkü ailenizin yanınızda sigortacınız olacak. Sigorta türlerinin en önemlilerden olan Ferdi Kaza Sigortalarının konusu insanı...