11 Oca 2017

Acenteler ve Sigorta Satış Teknikleri

Acenteler ve Sigorta Satış Teknikleri: Satış yapılan bir teklifin kabulünü sağlamak amacıyla karşı tarafı etkileme sanatıdır. Başka bir biçimde ifade edilecek olursa satış, insanların satın alma kararını vermesine yardımcı olmaktadır. Müşteriden olumlu bir cevap alabilmek için ürün bilgilerini tam olarak aktarmak, gerçekçi ve samimi olarak müşteriyi dinlemek, dürüst davranmak ve olumlu bir tavır sergilemek gerekir. Bunun için satış işlemlerini gerçekleştirecek kişiler belli başlı özelliklere sahip olmalıdır. Sigorta pazarlamasında acenteler tarafından izlenecek temel ilkeler arasında aşağıda yer alanlar önemlidir. Bunlar aynı zamanda sigorta pazarlamasını diğer pazarlama tekniklerinden ayıran unsurlardır:

  • Sigortacılık pazarlamasında ne olursa olsun kar zihniyeti yoktur,
  • Müşteri ihtiyaçlarının iyi belirlenmesi önemlidir,
  • Acenteler bir yandan sigortacının temsilcisi iken aynı zamanda müşteri danışmanıdır. Sigortanın faydaları/külfetler dürüstlük kuralları çerçevesinde aktarılır.
  • Acenteler yeterli bilgi ve teknolojik alt yapı ile donatılmış olmalıdır.
  • Müşteri memnuniyeti sigorta şirketi ve acente açısından en büyük kazançtır.

Acentelerin Bilgi Kaynağı Olarak İşlevi: Sigorta şirketleri gerek mevcut ürünleri ile ilgili gerekse doğrudan doğruya bu ürünleri satın almak isteyen hakiki ihtiyaç sahiplerinin talep ve gereksinimleri doğrultusunda acentelerin aktardıkları bilgiler ile deneyimlere dayanarak yenilikçi çalışmalar yapmaktadır.

Nihai Tüketicilerin Bilgilendirilmesi: Sigorta ihtiyacının belirlenmesine aracı olan acenteler bu kapsamda bizzat müşterinin istediği yere ve onun yakınına, ya da sigortalı kıymetin olduğu yere giderek ihtiyaçların analiz edilmesi, doğru teminatlar sunulması, hasar öncesinde ve riziko gerçekleştiği takdirde uyulması gereken hususlar konusunda sigortalı/sigorta ettirenleri bilgilendirmektedir. Bu sayede sigortanın toplumsal alanda doğru bilgiler aktarılmak suretiyle yaygınlaşmasına aracılık etmektedirler.

Hizmet Pazarlaması Konusunda Deneyimlerin Artması: Acenteler aynı zamanda kazanç amacıyla ticari bir faaliyet üstlendiklerinden mevcut piyasalara satış ve pazarlama konusunda edindikleri yeni taktik ve çağdaş pazarlama anlayışlarını sunmaktadırlar. Acentelerin ilgili pazarlardan edindikleri deneyimler ışığında sigorta ürünlerinin çeşitliliği, teminatların farklılaşması ve gerçek ihtiyaçların daha yakından belirlenip tanınması mümkün olmaktadır. Bu sayede sektör ivme kazanmakta, talep yaratılmakta ve piyasalar genişleyerek derinleşmektedir.

Kalıcı Bir Rekabet Ortamının Oluşmasına Katkı: Acentelerin pazarlama faaliyetleri sayesinde sigorta satın almak isteyenlerin sayısı artmakta, tüketici davranışları üzerinde sigortacılar daha hızlı bilgi sahibi olabilmekte ve değişen piyasa koşulları ile ilgili etkin kararlar alabilmektedirler. Sigortacıların ulaşmak istediği amaç doğrultusunda, sahip oldukları ekonomik değerlerle finansal büyüklüğe erişmeleri yine bu paylaşım ve dağıtım ağı sayesinde gerçekleşmektedir.

Sigortacıların Mevcut Risklerinin Dağıtılması: Acenteler, faaliyette bulundukları yerler itibarıyla sigortacıların her coğrafyada temsilcisi olduklarından önemli bir misyon üstlenmektedirler. Sigorta şirketleri acenteler sayesinde ve yine acentelerin aracılık ettikleri sigorta sözleşmelerinin çeşitliliği oranında var olan risklerini yaygınlaştırmaktadırlar. Bu sayede gerçekleşen riskler sigortacılar yönünden kümül teşkil etmemekte, sağlıklı portföylere ulaşılmaktadır.

Tasarrufun Sağlanması ve Bütçe Kontrolüne Katkı: Sigorta şirketleri yönünden araştırma-geliştirme faaliyeti, sektörün gelişen ve değişen ihtiyaçları karşısında doğru zamanlama ve doğru ürünler ile piyasada var olma büyük önem taşımaktadır. Sigorta piyasası hakkında en doğru bilgilere acentelerden elde edilen bilgiler ile ulaşılmaktadır. Bu bilgilerin doğru şekilde derlenmesine aracı olanlar acentelerdir. Şirketler tüm bu bilgilerin toplanması ve gözden geçirilmesi konusunda katlanacakları maliyetlerden acenteleri sayesinde tasarruf etmektedir.

Sigortalı/Sigorta ettirenlerle Doğrudan İlişki Kurulması: Acenteler pazarlama faaliyetlerini yürütürlerken doğrudan doğruya sigortalı veya sigorta ettirenlerle ilişki kurmaktadır. Sigorta şirketlerinin temsilcisi konumunda olan aracılar sigortacıların direkt temsilcileridir.

 

kaynak:sigortacılık

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir