06 Ara 2016

Mükerrer Trafik Sigortası poliçelerinin iptalinde iade prim ve gecikme sürprimi hesabında değişiklik
İlgide yer alan duyuruda 21.09.2016 tarih ve 2016-10570 sayılı SBM Duyurusunda, 01.09.2016 tarih ve 2016/24 sayılı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Sektör Duyurusu kapsamında Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında mükerrer poliçe tanzimi ve iptali ile ilgili geliştirmeler yapıldığı ve 23.09.2016 tarihinde yürürlüğe alındığı bildi...

06 Ara 2016

Sigortacılıkta Risk Yönetimi ve Risk Unsurları
Son zamanlarda dünyada ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliği neticesinde sınırların kalktığı ve rekabetin olabildiğince en yüksek seviyede yaşandığı içinde bulunduğumuz bu dönemlerde risk ve risk faktörleri her geçen gün artmakta olup,bu da risklerin kontrollü,planlı bir şekilde ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır.Bu düşünceden yola çıkarak risk yönetimi kavramı ortay...

05 Ara 2016

Avrupa Birliğinde Sigortacılık
Avrupa Birliği sigorta mevzuatına ilişkin ilk direktif,Şubat 1964 tarihli 'Reasürans ve Retrosesyon Alanında Yerleşme ve Hizmet Sunma Serbestisi"konusundadır.Daha sonraki sigortacılık direktifleri;reasürans,koasürans,hayat ve hayat dışı sigortalar,sigorta yöntemleri,motorlu taşı sigortaları ve aracıları,sigorta hesapları ve sigorta komitesi hakkında kural ve esasları düzenlemektedir.Avru...

05 Ara 2016

Sigorta Dönemi ve Süresi
Prim daha kısa zaman dilimlerine göre hesaplanmış ise kanuna göre sigorta dönemi bir yıldır. Sigorta dönemi sigorta süresinden farklıdır.Sigorta dönemi primlerin hesap edildiği dönemdir.Bu nedenle sigorta süresi için birden çok sigorta dönemi olabilir. Sigorta sözleşmelerinde ise 3 tür süre bulunmaktadır. 1.Şekli(formel) sigorta süresi 2.Maddi(materyal) sigorta süresi 3 Te...

02 Ara 2016

Drone Yada İnsansız Hava Araçlarına Sigorta Yapılabilirmi?
Günümüz çağında dronlara yada diğer adıyla insansız hava araçlarının önemi ve kullanımı artmıştır.Önümüzdeki yıllarda gelişerek artacağı görülmektedir.Drone sahipleri tarafından en çok sorulan soru insansız hava aracıma sigorta yaptırabilirmiyim?Malesef ki insansız hava aracınıza sigorta yaptıramazsınız.Sigorta şirketleri şuan için herhangi bir insansız hava aracına teminat vermiyor.Nede...

01 Ara 2016

Size bir şey olması durumunda ailenize sizin gibi bakacak bir kişiyi yazmanızı istesek yazabilirmisiniz. Cevabını ben vereyim yazamazsınız.Eğer kendinizi ve arkanızdaki bıraktıklarınızı düşünüyorsanız en yakın acentenize gidip bir Ferdi Kaza Sigortası yaptırınız.Çünkü ailenizin yanınızda sigortacınız olacak. Sigorta türlerinin en önemlilerden olan Ferdi Kaza Sigortalarının konusu insanı...

30 Kas 2016

Terör Klozu Nedir?
Terörist eylemleri,yada dışı bir örgüte mensup kişi veya kişilerce,devletin iç ve dış güvenliğini,otoritesini zayıflatmak,bozmak,kamu düzenin ve genel sağlığı tehlikeye düşürmek,sosyal ve hukuki düzeni değiştirmek üzere yapılan her türlü eylem olarak tanımlamak mümkündür.Terör tanımında örgüt ifade edilmekte ve örgütün,iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşmesi olarak ta...

29 Kas 2016

Dövizin Yükselmesi Kasko ve Trafik Sigortalarını Artırır mı ?
Kırılgan bir ekonomiye sahip olduğumuz ortadadır.İthal ettiğimiz ürünler ihracatımızdan fazla.Bu faktörler ister istemez kasko ve trafik sigortalarında etkiliyor.Hasar prim oranın yüksek olmasının sebebi artan döviz ile oluşmuştur.Kısacası Avrupa dan dövizle tedarik edilen parçalar hasar oranlarının yukarıya çıkmasına sebep veriyor.Araç sahiplerinin dövizin yüksek olduğu bir dönemde kask...

29 Kas 2016

Konut Paket Poliçesi Nedir
Konutunuz ve içerisindeki eşyaları teminat altına alan sigorta branşıdır.Konut paket poliçesi evinizi,evinizin taşınmazlarını ve isteğe bağlı olarak eklenen eşyalarınıza herhangi bir hasar geldiğinde sigorta şirketince hasar miktarı kadar tarafınıza ödeme yapılır. Aynı zamanda konut paket poliçesi çevrenize ve komşularınıza vereceğiniz zararlarda sigorta şirketince ödenir.Konut paket ...

28 Kas 2016

Yeşil Kart (Green Card-Carte Verte) Sigortaları Nedir?
Türkiye'de olduğu gibi başka ülkelerde de motorlu araçlar için zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırma mecburiyeti vardır.Söz konusu bu sigortalar sadece o ülke sınırları içinde geçerlidir.Bir ülkeden başka bir ülkeye seyahate çıkmak zorunda kalan araç sahipleri,seyahatte kullandıkları araçların işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına ya da bir zarar uğramasına s...