Avrupa Birliğinde Sigortacılık

05 Ara 2016

Avrupa Birliğinde Sigortacılık

Avrupa Birliği sigorta mevzuatına ilişkin ilk direktif,Şubat 1964 tarihli ‘Reasürans ve Retrosesyon Alanında Yerleşme ve Hizmet Sunma Serbestisi”konusundadır.Daha sonraki sigortacılık direktifleri;reasürans,koasürans,hayat ve hayat dışı sigortalar,sigorta yöntemleri,motorlu taşı sigortaları ve aracıları,sigorta hesapları ve sigorta komitesi hakkında kural ve esasları düzenlemektedir.Avrupa Tek Sigorta Sözleşmesi oluşturulması yönündeki çalışmalar sürmektedir.

AB üyesi bir ülkede yerleşik olan herhangi bir sigorta kuruluşu 1 Temmuz 1994 tarihinden itibaren birlik üyesi tüm ülkelerde şube yada acente açarak hizmet sunma yetkisine sahiptir.Denetim açısından ise,orjin ülkenin sigortacılık düzenlemelerinde tabi olma esası getirilmiştir.Birince direktif çerçevesinde,sigorta ya da reasürans şirketi,karşı ülkedeki şirketler ile aynı hak ve yetkidedir.

Üye bir ülkede faaliyette bulunan bir sigorta şirketi,kendi ülkesindeki sigorta denetim organın onayını almak ve karşı üye ülkedeki ilgili otoritelere haber vermek koşuluyla diğer üye ülkelerde faaliyette bulunabilir,yerleşik kişiler de diğer ülkelerdeki kuruluşlara sigorta yaptırabilir.Tek lisans ilkesi uyarınca, sigortacılık alanında bir AB ülkesinde sigorta branşları itibariyle verilen faaliyet ruhsatı,diğer üye ülkeler içinde geçerlidir.

Avrupa Birliğinde sigorta şirketi kurmak yada şube açmak için asgari sermaye limiti bulunmamaktadır.Sigorta şirketlerinin faaliyette bulunduğu branşlar itibariyle 300.000 Euro ile 1.400.000 Euro arasında değişen asgari miktarlarda garanti fonları oluşturulmuştur.Birden fazla branşta faaliyet gösteren sigorta şirketlerinden en yüksek asgari garanti fonu istenmektedir.

Hayat dışı sigorta faaliyetleri 18 ana branş ve 7 grup halinde toplanmıştır.Hayat dışı sigortalar,kaza,hastalık,kara taşıtları,demir yolu taşıtları,uçak,tekne,emtia yangın ve doğal afetler,maddi duran varlıkların maruz kaldığı diğer zararlar,motorlu taşıt,uçak,tekne,genel sorumluluk,kredi,kefalet,çeşitli maddi kayıplar,hukuksal koruma ve turustik yardım sigortası branşlarından oluşmaktadır.

Ab ülkelerinde zorunlu sigortalar ve mali-hukuki sorumluluk sigortaları çok yaygın uygulanmamakta olup,AB ülkeleri motorlu araçlar mali sorumluluk sigortası dışındaki zorunlu sigortaları tespit etmekte serbesttirler.

 

Kaynak:OKSAY,2005 yılında ab sigortacılığındaki gelişmeler ve Türkiye

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir