BİREYSEL EMEKLİLİK OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

21 Ara 2016

Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Merak Edilenler

Bireysel otomatik Katılım Sistemi 01/01/2017 tarihi itibarıyla faaliyete başlayacak.

Çalışanların çalışma döneminde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de korunması için emekliliğe yönelik tasarrufu teşvik eden yeni sistemle ilgili en çok merak edilen soru ve cevapları sizin için hazırladık.

Otomatik katılıma dahil olacak çalışanlar için yaş sınırı var mı?

Türk Vatandaşı veya 29 Mayıs 2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28.maddesi kapsamında olup,kanunun yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2017 tarihinde 45 yaşını doldurmamış çalışanlar ve yeni işe başlayanlar otomatik katılım kapsamında yer alacak.

Hangi çalışanlar otomatik katılıma dahil olacak ?

Sosyal sigortalar kurumu’na (4/a) bağlı çalışanlar ile Emekli Sandığına bağlı devlet memurları (4/c) otomatik katılım kapsamında yer alacak.

Bağkur’lu çalışanlar otomatik katılıma dahil olacak mı?

Hayır. Bağkur sigortalıları (4/b) otomatik katılım kapsamında yer almayacak

Çalışanlar ne kadar katkı payı ödeyecek?

Prime esas kazancın %3’üne karşılık gelen tutar her ay katkı payı olarak ödenecek.Örneğin 1647 Tl alan asgari ücretli çalışanların ödeyeceği katkı payı tutarı 50 TL olacak.

Çalışanlar tarafından ödenebilecek katkı payına ilişkin bir üst sınır olacak mı?

Hali hazırda prime esas kazancın üst sınırı 2016 yılı için 10.750.50 TL olmakla birlikte,çalışanlar tarafından ödenebilecek katkı payına ilişkin bir üst sınır henüz belirlenmemiştir.Daha yüksek emeklilik birikimine ulaşabilmek için çalışan,daha yüksek tutarda katkı payı ödemeyi de talep edebilecektir.Diğer taraftan bakanlar kurulu prime esas kazancın %3’ü olarak belirlenen bu oranı değiştirme veya katkı payına maktu limit getirme yetkisine sahip olacaktır.

Otomatik katılımda %25 Devlet Katkısı avantajı olacak mı?

Evet.Mevcut sistemdeki % 25 devlet katkısı avantajı,çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına aynı hak ediş koşullarıyla sağlanacak.

Otomatik katılımın başka avantajları olacak mı?

&25 Devlet Katkısı avantajının yanı sıra çalışanlara,sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL tutarındaki ilave Devlet Katkısı sağlanacak.Cayma hakkını kullanmayan çalışanlara sağlanacak bu avantaj kanunda belirtilen Devlet Katkısı hak kazanma ve ödeme koşullarına tabi olacak.

Ayrıca emeklilik hakkının kullanılması halinde,hesabında bulunan birikimi en az 10 yıl boyunca yıllık gelir sigortası kapsamında düzenli gelir olarak almayı tercih eden çalışana birikiminin % 5 i karşılığında ek Devlet Katkısı ödemesi yapılacak.

Katkı payı ödemeye devam etmek istemeyenler ne yapacak?

Çalışanlar,emeklilik planına dahil olduklarının kendilerine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilirler.

Cayma durumunda ödenen katkı paylarından kesinti yapılır ?

Hayır.Cayma halinde ödenen katkı payları,varsa hesapta bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde çalışana iade edilir.

Cayma hakkım dolduktan sonra ayrılma hakkım olacak mı? Ayrılmaya ilişkin bir kısıtlama yada ek koşul söz konusu mudur?

Ayrılma koşullarının mevcut sistemdeki gibi belirlenmesi beklenmekte olup sistemden çıkış durumunda ,sistemde elde edilen yatırım getirisine isabet eden tutar üzerinden,sistemde geçirilen süreye bağlı olarak değişen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır.Ancak yeni sistemde bu hususa ilişkin detaylar hazine müsteşarlığı tarafından ayrıca belirlenerek,duyurulacaktır.

Katkı payı ödemlerine ara verilebilir mi ?

Evet.Cayma hakkını kullanmayan çalışan hazine müsteşarlığı tarafından belirlenecek hallerde katkı payı ödemeye ara verilmesini talep edebilir.

Emeklilik şirketleri tarafından giriş aidatı yada yönetim gider kesintisi alınacak mı?

Hayır.Fon işletim gider kesintisi dışında herhangi bir kesinti yapılmayacak.

Çalışanın şirketinde oluşabilecek haciz ve iflas durumlarında çalışan katkı payları korunacak mı?

Çalışan katkı payı,işverenin taraf olduğu icra ve iflas kanunu kapsamındaki haciz ve iflas yoluyla takip bakımından işçi alacağı niteliğinde,imtiyazlı bir alacak olarak nitelendirilecektir.İşverenler ilgili yükümlülükler bakımından çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından denetlenecek ve yükümlülüklere uymayan işverenler hakkında idari pazar cezası uygulanacaktır.

Çalışanlar otomatik katılım için emeklili şirketlerine bizzat mı başvuracak?

Hayır.İşverenler emeklilik şirketlerine başvurarak çalışanlarının emeklilik planına dahil olmalarını sağlayacak.

İşverenlerin hangi tarihe kadar otomatik katılıma dahil olmaları gerekiyor?

Bakanlar kurulu tarafından ayrıca belirlenerek duyurulacaktır.

İşveren katkı payı ödeyecek mi?

Hayır.Otomatik katılım uygulaması kapsamında yalnızca çalışanlar katkı payı ödeyecek.

Bireysel emeklilik sisteminde hesabı olan çalışanların da yeni hesap açması gerekecek mi?

Hali hazırda bireysel emeklilik hesabı bulunan çalışanlar için otomatik katılım kapsamında yeni bir bireysel emeklilik hesabı açılması bekleniyor.Ancak bu hususa ilişkin detaylar da hazine müsteşarlığı tarafından ayrıca belirlenerek,duyurulacaktır.

Çalışanın iş yeri değişikliği durumunda otomatik katılım kapsamında açılan hesabı ne olacak ?

Çalışanın işyerinin değişmesi halinde,yeni işyerinde otomatik katılım kapsamında bir emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik süresine aktarılır.Yeni işyerinde emeklilik planının bulunmaması halinde çalışan,talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilir,talep etmezse emeklilik sözleşmesi sonlandırılır.

 

Kaynak:Anadolu Hayat Emeklilik

One thought on “Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Merak Edilenler”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir