Zorunlu Trafik Sigortası

19 Ara 2016

Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik

08 Ekim 2013 tarih ve 28789 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik’ ile hak sahibine ödenmesi gereken her türlü prim ve tazminat alacağı gibi alacaklardan zaman aşımına uğrayanlara ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.
Yönetmelik kapsamındaki paraların zaman aşımına uğraması halinde yönetmelikte yer alan esaslar ve sürece uygun olarak Güvence Hesabı’na devir işlemi yapılacaktır.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra doğacak alacak taleplerine ilişkin hak sahiplerince aranmayan paralar konusunda aşağıdaki süreç takip edilecektir.

5684 sayılı Kanunun 33/B maddesi uyarınca tutarı 100 Türk Lirasının üzeri olup zaman aşımına uğramış alacaklar için Ocak ayı sonuna kadar hak sahiplerine iadeli taahhütlü mektup gönderimi yapılır. Şubat ayının ilk iş günü itibari ile Güvence Hesabının kendi internet sitesi ve Şirketin internet sitesinin ana sayfasında ve dikkat çekecek bir şekilde “Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar”  başlığı altında oluşturulacak bir sorgulama alanında dört ay süreyle erişime sunulur. Söz konusu listelerin Şirket sitemizin erişime sunulduğu hususunu Şubat ayının 15. gününe kadar ülke genelinde yayın yapan ve ilan talebi tarihinde Basın İlan Kurumu listesindeki tirajı en yüksek ilk 10 gazeteden ikisinde 2 gün süreyle ilan edilir.

Hak sahipleri tarafından bu yönetmelik kapsamında paraların Haziran ayının on beşinci gününe kadar aranması durumunda sigorta şirketleri ile özel kanun hükümleri dahilinde tutulan paralar hak sahiplerine ödenir.

Şirketler yukarıda sözü edilen prosedürleri yerine getirdikten sonra alacak, hak sahibi tarafından Haziran ayının on beşinci gününe kadar talep edilmemişse, hak sahibi tarafından aranmayan tutarlar Güvence hesabına aktarılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir