Mükerrer Trafik Sigortası poliçelerinin iptalinde iade prim ve gecikme sürprimi hesabında değişiklik

06 Ara 2016

Mükerrer Trafik Sigortası poliçelerinin iptalinde iade prim ve gecikme sürprimi hesabında değişiklik

İlgide yer alan duyuruda 21.09.2016 tarih ve 2016-10570 sayılı SBM Duyurusunda, 01.09.2016 tarih ve 2016/24 sayılı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Sektör Duyurusu kapsamında Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında mükerrer poliçe tanzimi ve iptali ile ilgili geliştirmeler yapıldığı ve 23.09.2016 tarihinde yürürlüğe alındığı bildirilmiştir.

İlgili duyuruda 2. Maddesi b bendine göre vade başlangıcından 90 gün geçtikten sonra mükerrer ikinci poliçe düzenlendiği takdirde orijinal poliçe, sigortalının talebi halinde 1 iş günü içinde teminat boşluğu kalmayacak şekilde, ikinci poliçenin başlangıç tarihi itibarıyla iptal edilmektedir. Bu durumda, orijinal poliçenin kazanılmış gün primine kalan süreye ait primin %5’i eklenerek fesih prim tutarı hesaplanmaya başlanmıştır. Kamu kurumlarının poliçelerinin tek vadede birleştirilmesi amacıyla yapılacak iptal iade işlemlerinde %5’lik fesih priminin uygulanmaması için taleplerin şirketlere  iletilmesi gerekmektedir.

06.10.2016 tarih ve 2016-10596 sayılı SBM Duyurusunda ise mükerrer poliçe iptalinde gecikme sürprimi oranında kesinti yapılabileceğine ilişkin değişikliğin yürürlüğe alındığı bildirilmiştir. Bu durumu açıklamak üzere aşağıdaki örnekler verilmiştir.

Mükerrer poliçe düzenlemesinde gecikme sürprim uygulama örneği;

  1. Sigortalı, 1 Ocak 2016 tarihinde, 1 Ocak 2015 – 1 Ocak 2016 vadeli poliçesini (1 Ocak 2016 – 1 Ocak 2017 vadeli olarak) yenilemiş olsun. Poliçe vadesi içerisinde, örneğin 1 Nisan 2016 tarihinde, sigortalı herhangi bir sigortacıdan mükerrer poliçe almak istediğinde, söz konusu poliçede gecikme sürprimi uygulanmayacaktır.
  2. Sigortalı, 1 Ocak 2015 – 1 Ocak 2016 vadeli poliçesini 1 Nisan 2016 tarihinde (1 Nisan 2016 – 1 Nisan 2017 vadeli olarak) yenilemiş olsun. Bu yenileme poliçesinde yönetmelik gereği %15 sürprim uygulanmaktadır. Poliçe vadesi içinde, örneğin 1 Temmuz 2016 tarihinde, yeni bir mükerrer poliçealmak istediğinde, söz konusu poliçede gecikme sürprimi uygulanmaması sağlanmıştır. Bununla birlikte; sigortalı 1 Nisan 2016 tarihinde başlayan poliçesini kısmi iptal ettirmek isterse, ilgili sigorta şirketi kazanılmış primi ile birlikte %15’lik gecikme sürprim tutarını hesaplayıp geri kalan tutarı prim iadesi olarak sigortalıya verecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir