Sigorta Dönemi ve Süresi

05 Ara 2016

Sigorta Dönemi ve Süresi

Prim daha kısa zaman dilimlerine göre hesaplanmış ise kanuna göre sigorta dönemi bir yıldır.

Sigorta dönemi sigorta süresinden farklıdır.Sigorta dönemi primlerin hesap edildiği dönemdir.Bu nedenle sigorta süresi için birden çok sigorta dönemi olabilir.

Sigorta sözleşmelerinde ise 3 tür süre bulunmaktadır.

1.Şekli(formel) sigorta süresi

2.Maddi(materyal) sigorta süresi

3 Teknik süre

1.Şekli (Formel) Süre:En kısa tanımı poliçenin tanzim tarihidir.Sigorta ettirenin teklifini kabul eden sigortacının sigorta sözleşmesinin kurulduğunu gösteren yazılı belgeyi (poliçeyi) tanzim ettiği tarihtir.

2.Maddi(mataryel) Sigorta Süresi:Sigorta teminatının başlayacağı tarihtir.Bu sürenin başlaması sigorta ettirenin pirimini ödemesi ile veya pirimin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk pirimi ödemesi ile başlar.Aksine bir durumda meydana gelen riskin verdiği zararlar sigortacı tarafından karşılanmayacaktır.Teminatsız geçen süre sözleşmeye ilave edilmez.

3.Teknik süre:Poliçenin başlangıç ve bitiş tarihleridir.5 Aralık 2016 Öğlen saat 12.00,5 Aralık 2017 öğlen saat 12.00 gibi.Teknik süre sigorta teminatının geçerli olduğu süreyi gösterir ancak bu sürenin başlaması da maddi (mataryel) süreye bağladır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir