Sigortacı Kimdir?

07 Ara 2016

Sigortacı Kimdir?

Sigorta sözleşmesi ile prim karşılığında,diğer tarafa (sigortalı,lehdar) tazminat ödemeyi kabul eden,risk taşıyan taraftır.Sigorta şirketleri sigortalının riskini devralan ticari şirketlerdir.Özel sigorta alanında,sigortacılar ticari faaliyet gösteren sigorta şirketleri olarak teşkilat oluşturmuşlardır.Doğrudan veya kendi adına işlem yapan aracıları(acenteleri-brokerleri) vasıtasıyla sigortacılık faaliyeti göstermektedirler.

Ülkemizde sigortacılık faaliyetleri özel izne tabidir.Sigorta şirketlerinin kuruluş ve çalışmaları özel kanunla düzenlenmiş olup,sigorta şirketlerinin kuruluşlarından faaliyetleri sona erdirmelerine kadar geçen her evre devletin denetimi altıdadır.

Milli veya yabancı sigorta şirketlerinin ülkemizde faaliyet gösterebilmeleri için sigortacılık veya reasürans işleri yapmak üzere anonim şirket veya kooperatif şirket olarak kurulmaları şarttır.Yani sigortacının gerçek kişi değil tüzel kişiliğe sahip olması gerekir.

Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin çalışmaları 5684 sayılı Sigortacılık Kanun’na bağlı olarak çıkarıla Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte ele alınmıştır.

Sigorta,öncelikle hukuksal bir kurumdur.İki taraf arasında yapılan ,karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenleyen özel bir sigorta sözleşmesine dayanır.Sigorta sözleşmesinin tarafları,sigortacı ve sigortalıdır.

Sigortacı, sigortalanmak isteyen kişi ve kuruluşlara,sigorta sözleşmesi gereğince belirli bir prim karşılığında güvence veren ve tehlikenin gerçekleşmesi halinde tazminat ödemeyi taahhüt eden şirkettir.Gerçek kişiler sigortacı olamaz.Bir diğer ifade ile sigortacı,belirli bir bedel karşılığında sigortalının rizikosunu üzerine alan,buna karşılık güvence satan profesyonel riziko taşıyıcısı tüzel kişidir.Sigorta şirketi,sigortalılar adına riziko yönetimi görevini üstlenen taraftır.Sigorta sözleşmesi sigortalıdan sigortacıya rizikoyu değil,olası rizikonun karşılığını aktarır.Sigorta şirketi rizikoyu üstlenmez sadece rizikoyu paylaşır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir