Sigortacılıkta Risk Yönetimi ve Risk Unsurları

06 Ara 2016

Sigortacılıkta Risk Yönetimi ve Risk Unsurları

Son zamanlarda dünyada ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliği neticesinde sınırların kalktığı ve rekabetin olabildiğince en yüksek seviyede yaşandığı içinde bulunduğumuz bu dönemlerde risk ve risk faktörleri her geçen gün artmakta olup,bu da risklerin kontrollü,planlı bir şekilde ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır.Bu düşünceden yola çıkarak risk yönetimi kavramı ortaya atılmıştır.Risk yönetimi genel olarak ele alınırsa mevcut risk durumunun tanımlanması,analizin ve değerlendirilmesinin yapılması,nasıl bir politika izlenmesi gerektiğinin belirlenmesi gibi süreçler bütünü olarak tanımlanabilir.

Günlük hayatta bilinenin aksine risk yönetimi,sadece olumsuz durumlar da zararların azaltılması için değil,olumlu durumların da en yüksek seviyelere çıkartılması yönünde de çalışmaların yapılmasını kapsar.Burada da anlaşılacağı üzere risk yönetimi,sadece belli standartları aşmış işletmeler bazında elen alınması gerek bir kavram değil,tepeden tırnağa,büyükten küçüğe herkesi ve her birimi ilgilendiren bir olgudur.

Risk unsurları şöyle sıralanabilir:

1.Risk tarafların iradeleri dışında ortaya çıkan bir durumdur.

2.Risk belirsizdir.Risk olarak nitelendirilebilecek olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önceden bilinmemelidir.

3.Risk gelecekte ortaya çıkabilecek bir olaydır.Riskin gerçekleşmesi kadar gerçekleşmeme olasılığı da olması gerekir.

4.Risk tek bir kişiyi etkileyebileceği gibi,çok sayıda insanla birlikte tüm toplumu da etkileyebilecek boyutta bir olay olabilir.Örneğin denizleri ve doğan çevrenin kirlenmesi yoluyla gelecek nesillere vereceği zararlar gibi.

5.Riskin,meşru yasalara ve ahlak kurallarına uygun olması gerekir.

Risk değişik açılardan elen alınması durumunda farklı şekillerde yorumlanabileceğinden, risklerin yönetiminde bu farklılıkların da kesinlikle göz önünde bulundurulması gerekmektedir.Bu yüzden,bu risklerin iyi bir şekilde tanımlaması ve düzenlenmesi gerekmektedir.

Kaynak:Huriye KUBİLAY,Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir