Hangi Sigortayı Seçmeliyim?

Sigortacılığın ilk temelinin atıldığı yıllar Babiller dönemine dayanmaktadır.Bundan tam 4000 sene önce dönemin Babil tüccarlarlarına borç veren sermayedarlar, tüccar kervanlarının soyulması gibi durumlarda tüccarların borçlarını silmekteydi.Buna karşılık sermayedarlar taşıdıkları risk karşılığı olarak bir miktar para almaktaydılar.
Daha sonra Kral Hammurabi bu sistemi yasallaştırdı ve korsanların saldırısına uğrayan kervanların zararları diğer tüm kervanlar tarafından karşılanmaya başlandı.

Daha sonraları deniz ticaretinin yoğun yapıldığı yerlerde sigortacılık fikri geliştirilerek tüm milletlerce benimsenmişti.
Tüm bu gelişmeler üzerine malların sigortalanmasının yanında insanın da sigortalanabileceği fikri ortaya çıktı ve Hayat Sigortası‘nın da ilk adımları atılmış oldu.Şimdilerde ise artık Sigortacılık sistemi bir sektör haline gelmiş ve insanoğlu için vazgeçilmez bir gereklilik haline gelmiştir.

Tarihten bugüne kullanılagelen sigorta sistemini sizde kullanarak hem can hem de mal kaybına karşı önleminizi almış olun.
Aşağıda ülkemizde kullanılan sigorta çeşitlerini inceleyebilirsiniz.

Sigortacılığın Tarihi

Sigorta bir ihtiyaçtır

Kaza Sigortaları

Detaylı sigorta bilgileri için tıklayınız.

Ayrıntılar

Yangın ve Doğal Afet Sigortaları

Detaylı sigorta bilgileri için tıklayınız.

Ayrıntılar

Su Araçları Sigortaları

Detaylı sigorta bilgileri için tıklayınız.

Ayrıntılar

Ferdi Kaza Sigortaları

Detaylı sigorta bilgileri için tıklayınız.

Ayrıntılar

Genel Zararlar Sigortaları

Detaylı sigorta bilgileri için tıklayınız.

Ayrıntılar

Kredi Sigortaları

Detaylı sigorta bilgileri için tıklayınız.

Ayrıntılar

Hastalık/Sağlık Sigortaları

Detaylı sigorta bilgileri için tıklayınız.

Ayrıntılar

Kara Araçları Sorum. Sigortaları

Detaylı sigorta bilgileri için tıklayınız.

Ayrıntılar

Finansal Kayıplar Sigortaları

Detaylı sigorta bilgileri için tıklayınız.

Ayrıntılar

Kara Araçları Sigortaları

Detaylı sigorta bilgileri için tıklayınız.

Ayrıntılar

Genel Sorumluluk Sigortaları

Detaylı sigorta bilgileri için tıklayınız.

Ayrıntılar

Nakliyat Sigortaları

Detaylı sigorta bilgileri için tıklayınız.

Ayrıntılar

Kararsız mı Kaldınız ?

Bizi arayın detaylı bilgi verelim 0 506 792 5698