05 Ara 2016

Avrupa Birliğinde Sigortacılık
Avrupa Birliği sigorta mevzuatına ilişkin ilk direktif,Şubat 1964 tarihli 'Reasürans ve Retrosesyon Alanında Yerleşme ve Hizmet Sunma Serbestisi"konusundadır.Daha sonraki sigortacılık direktifleri;reasürans,koasürans,hayat ve hayat dışı sigortalar,sigorta yöntemleri,motorlu taşı sigortaları ve aracıları,sigorta hesapları ve sigorta komitesi hakkında kural ve esasları düzenlemektedir.Avru...