19 Ara 2016

Zorunlu Trafik Sigortası
08 Ekim 2013 tarih ve 28789 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik’ ile hak sahibine ödenmesi gereken her türlü prim ve tazminat alacağı gibi alacaklardan zaman aşımına uğrayanlara ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir. Yönetmelik kapsamındaki paraların zaman aşımına uğraması halinde yönetmelikte yer alan esa...