25 Kas 2016

Kasko sigortalarında piyasa rayiç bedelinin düzenlenmesi
25.11.2016 tarihli 29899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar kapsamında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yeniden belirlenmiştir. Bu çerçevede Kasko Sigortası poliçelerinde esas alınan araç bedellerinde değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur. Araç bedellerinde 26.11.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmek üzere gerekli güncellemeler yapılacaktır. Yürürlükteki poliçeler için ise ...