06 Ara 2016

Mükerrer Trafik Sigortası poliçelerinin iptalinde iade prim ve gecikme sürprimi hesabında değişiklik
İlgide yer alan duyuruda 21.09.2016 tarih ve 2016-10570 sayılı SBM Duyurusunda, 01.09.2016 tarih ve 2016/24 sayılı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Sektör Duyurusu kapsamında Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında mükerrer poliçe tanzimi ve iptali ile ilgili geliştirmeler yapıldığı ve 23.09.2016 tarihinde yürürlüğe alındığı bildi...