07 Ara 2016

Sigortacı Kimdir?
Sigorta sözleşmesi ile prim karşılığında,diğer tarafa (sigortalı,lehdar) tazminat ödemeyi kabul eden,risk taşıyan taraftır.Sigorta şirketleri sigortalının riskini devralan ticari şirketlerdir.Özel sigorta alanında,sigortacılar ticari faaliyet gösteren sigorta şirketleri olarak teşkilat oluşturmuşlardır.Doğrudan veya kendi adına işlem yapan aracıları(acenteleri-brokerleri) vasıtasıyla sig...