06 Ara 2016

Sigortacılıkta Risk Yönetimi ve Risk Unsurları
Son zamanlarda dünyada ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliği neticesinde sınırların kalktığı ve rekabetin olabildiğince en yüksek seviyede yaşandığı içinde bulunduğumuz bu dönemlerde risk ve risk faktörleri her geçen gün artmakta olup,bu da risklerin kontrollü,planlı bir şekilde ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır.Bu düşünceden yola çıkarak risk yönetimi kavramı ortay...