30 Kas 2016

Terör Klozu Nedir?
Terörist eylemleri,yada dışı bir örgüte mensup kişi veya kişilerce,devletin iç ve dış güvenliğini,otoritesini zayıflatmak,bozmak,kamu düzenin ve genel sağlığı tehlikeye düşürmek,sosyal ve hukuki düzeni değiştirmek üzere yapılan her türlü eylem olarak tanımlamak mümkündür.Terör tanımında örgüt ifade edilmekte ve örgütün,iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşmesi olarak ta...