02 Mar 2017

Yeşil Kart (Green Card-Carte Verte) Sigortaları Nedir?
Yeşil Kart Sigortası Tarife ve Talimatı gereğince noter satışı ve aracın trafikten kaydının silinmesi haricinde, kısa süreli Yeşil Kartlar ile tanzim tarihinden itibaren süresi altı ayı geçen Yeşil Kartlar iptal edilip prim iadesi yapılamaz. Yeşil Kart Sertifikalarının iptali için, Yeşil Kart poliçesi ve zeyilnamelerine bağlı tüm Yeşil Kart Sertifikası asıllarının sigortalıdan alınmas...

28 Kas 2016

Yeşil Kart (Green Card-Carte Verte) Sigortaları Nedir?
Türkiye'de olduğu gibi başka ülkelerde de motorlu araçlar için zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırma mecburiyeti vardır.Söz konusu bu sigortalar sadece o ülke sınırları içinde geçerlidir.Bir ülkeden başka bir ülkeye seyahate çıkmak zorunda kalan araç sahipleri,seyahatte kullandıkları araçların işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına ya da bir zarar uğramasına s...