31 Ara 2016

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık ZMSS – Tüpgaz ZMSS teminat limiti değişiklikleri

28.12.2014 tarih ve 29219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilen Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık ZMSS ve Tüpgaz ZMSS asgari teminat limitleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası limitlerinde %8 oranında artış gerçekleşmiştir.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin
1/1/2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

Asgari Teminatlar (TL)
A- Maddi B- Sağlık Giderleri C- Daimi sakatlık ve Ölüm
Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri. Satış hasılatı / kullanım tutarı (*):
a) 325.000 TL’ye kadar olanlar 67.000 335.000 1.675.000 335.000 1.675.000
b) 325.000-1.300.000 TL olanlar 134.000 335.000 3.350.000 335.000 3.350.000
c) 1.300.000–6.500.000 TL olanlar 268.000 335.000 6.700.000 335.000 6.700.000
d) 6.500.000–40.000.000 TL olanlar 670.000 335.000 10.050.000 335.000 10.050.000
e) 40.000.000 TL’den fazla olanlar 2.010.000 335.000 20.100.000 335.000 20.100.000
2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri 201.000 335.000 3.350.000 335.000 3.350.000
3. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri:
a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile 670.000 335.000 6.700.000 335.000 6.700.000
b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile 2.010.000 335.000 10.050.000 335.000 10.050.000
4. Tehlikeli atıkların kullanımı
a) Atıkların enerji üretimi amaçlı kullanımı 134.000 335.000 3.350.000 335.000 3.350.000
b) Geri kazanım ve bertarafı 670.000 335.000 10.050.000 335.000 10.050.000


Bu artış, Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası maddi zararlar teminat limiti için %40, diğer teminat limitleri için %7,4 olarak gerçekleşmiştir.

Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2017 Tarihinden itibaren
Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları (TL)

Maddi Zararlar Kaza Başına    220.500
Tedavi Giderleri Kişi Başına    326.000
  Kaza Başına 1.630.000
Daimi Sakatlık ve Ölüm  Kişi Başına     326.000
  Kaza Başına  1.630.000

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir