Terör Klozu Nedir?

30 Kas 2016

Terör Klozu Nedir?

Terörist eylemleri,yada dışı bir örgüte mensup kişi veya kişilerce,devletin iç ve dış güvenliğini,otoritesini zayıflatmak,bozmak,kamu düzenin ve genel sağlığı tehlikeye düşürmek,sosyal ve hukuki düzeni değiştirmek üzere yapılan her türlü eylem olarak tanımlamak mümkündür.Terör tanımında örgüt ifade edilmekte ve örgütün,iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşmesi olarak tanımlanmaktadır.Terör yasası ve Türk ceza kanununda tanımlanan şekliyle teşekkül,silahlı teşekkül,çete cemiyet gibi oluşumları da kapsamaktadır.

Terörist eylemlerin son yıllarda giderek toplumu tehdit etmesi karşısında bu riziko sigorta güvencesi içine özel klozu ile alınma yoluna gidilmiş ve yaşamı tehdit eden deprem riski ile birlikte terör riski sigortacıların en çok satış konusu etmekte olduğu rizikolar arasında bulunmaktadır. Kloz metninde dikkat çeken ifade terörist eylem sonucu yangın ve infilak meydana gelse dahi oluşan tüm zarar teminat kapsamındadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir