02 Mar 2017

Trafik Sigortası poliçelerinde veraset ilamlı işlemler

Trafik Sigortası poliçelerinde veraset ilamı bulunan araçlar için öncelikle EGM’den tescil bilgilerinin güncellenmesi gerekmekte olup bunun ardından yeni malik için sigorta poliçesi düzenlenebilmektedir. Poliçe düzenlenmesi sürecinde aşağıdaki adımlar takip edilmelidir

A- Vefat eden kişinin aracı varisler tarafından doğrudan 3.şahıslara satılacaksa;

  1. Varisler tarafından veraset ilamı çıkarılır.
  2. Varisler tarafından 3. şahsa noter satışı yapılır.
  3. Vefat eden kişinin poliçesi “İşleten Sıfatının Kaybı” eki ile iptal edilir.

B- Vefat eden kişinin aracı varisler tarafından devir alınacaksa;

  1. Varisler tarafından veraset ilamı çıkarılır.
  2. Varis adına poliçe düzenlenmesi öncesinde vefat eden kişi için KPS sorgusu yapılır (Kişinin SBM kayıtlarında vefat ettiğinin algılanması için). SWEP Web sisteminde Müşteri İşlemleri/Müşteriyi Güncelle adımından “Nüfus Kimlik/Unvan Bilgileri Güncellensin” kutucuğu işaretlenerek güncelle butonuna basılması ve işleme devam edilmesi halinde gerekli güncelleme yapılmış olacaktır.
  3. Vefat eden kişinin poliçesi gün esası üzerinden günün tarihi itibarıyla “İşleten Sıfatının Kaybı” eki ile kısmi iptal edilir.
  4. Varis adına yeni bir poliçe düzenlenir. Poliçede tescil tarihi, aracın yeni malik adına tescil edildiği tarih veya tescil edilmediyse günün tarihi olmalıdır.
  5. Varis, düzenlenen poliçe ve veraset ilamı ile Araç Tescil Büro Amirliğine başvurur.

Yukarıda yazılı olan adımlar takip edilerek poliçe tanzim edilirken “017I003 – Sıfır araç için gönderilen model yılı içinde bulunulan yıldan en fazla 1 yıl küçük olabilir. Araç sıfır değil ise Tescil Belge SeriNo/ASBIS REF NO gönderilmelidir.” hatası alınması durumunda SBM’nin vereceği otorizasyon kodu ile poliçe tanzim edilebilmekte olup talebin bağlı olduğunuz Bölge Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir.

Aracın yeni maliki adına poliçe düzenlenirken tescil tarihinin, aracın yeni malik adına tescil edildiği tarih veya tescil edilmediyse günün tarihi olması büyük önem arz etmektedir. Sehven vefat eden kişiye ait tescil tarihinin girilmesi halinde poliçede gecikme sürprimi uygulanacak olup buna müdahale edilerek prim iadesi yapılması mümkün değildir.

Bunun yanı sıra gecikme sürprimi uygulanmış olan poliçelerin iptal edilmesi durumunda gecikme sürpriminin iade edilmesi mümkün olmamaktadır.

One thought on “Trafik Sigortası poliçelerinde veraset ilamlı işlemler”

  1. Çok güzel bir konu, aslında emniyetin bu ve icradan alınan araçlar için asbis yada belge seri no verebilmesi lazım, ki vatandaş en uygun verenden yaptırabilsin, yoksa şuan iki şirketten kesilebilmektedir hala bunlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir