08 Mar 2017

Trafik sigortası primlerinde düşüş başladı

Son dönemde trafik sigorta poliçelerinin fiyatlandırılmasına ilişkin haberler kamuoyunun en çok tartıştığı konu başlıkları arasında yer alıyor.almaktadır-. Bilindiği üzere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun bazı maddelerinde yapılan değişikliler 26 Nisan.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş ve trafik sigortasında kronikleşmiş sorunlarımızın çözümünde belirsiz ve adaletsiz ortamın düzeltilmesi anlamında yönünde önemli bir adım atılmıştır.

Değişikliklerin yürürlüğe girmesi sonrasında, sektör uygulamaları ile yargı kararlarının yasal düzenlemeler kapsamında aynı şekilde uygulanır hale gelmesi ve öngörülebilir bir ortamın oluşması sağlanmıştır.  ile birlikte Şşirketler de yeni yasal çerçeveyçerçeveyle e göre oluşacak maliyetlerine göre primlerini yeniden belirlemeye başlamışlardır. Bu çerçevede aşağıdaki grafikten de görüleceği üzere öncelikle Mayıs ayından itibaren prim artış trendi durmuş ve Haziran ayından itibaren primler düşme trendine girmiştir.

Yukarıdaki veriler tüm araç grupları ve tüm indirim/artırım basamaklarında düzenlenen poliçelerin ortalama yazılan prim tutarlarını göstermekte ve genel eğilimi yansıtmaktadır. Trafik sigortası primleri kişiye ve kullanım türüne özel, ayrıca trafik kaza geçmişleri değerlendirilerek birçok parametre kullanılarak işleten bazında belirlenmektedir. Bu kapsamda konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerde bu durumun dikkate alınması ve sürücülerimizin araç kullanırken trafik kurallarına uygun hareket etmesi prim maliyetini azaltmak açısından çok büyük önem arz etmektedir.

Önümüzdeki dönemde belirsizliklerin ortadan kalkması, yeni oyuncuların piyasaya girmesi ve serbest rekabet ortamının korunarak tarife sistemine kaza yapan ile kaza yapmayan ile kaza yapan arasındaki farkı azaltan müdahalelerin yapılmaması ile birlikte trafik sigortasında prim düşüşleri devam edecek ve araç sahiplerinin üzerindeki trafik prim yükü azalacaktır.

Kamuoyuyla saygıyla paylaşırız…
Türkiye Sigorta Birliği

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir