Yeşil Kart (Green Card-Carte Verte) Sigortaları Nedir?

28 Kas 2016

Yeşil Kart (Green Card-Carte Verte) Sigortaları Nedir?

Türkiye’de olduğu gibi başka ülkelerde de motorlu araçlar için zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırma mecburiyeti vardır.Söz konusu bu sigortalar sadece o ülke sınırları içinde geçerlidir.Bir ülkeden başka bir ülkeye seyahate çıkmak zorunda kalan araç sahipleri,seyahatte kullandıkları araçların işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına ya da bir zarar uğramasına sebebiyet verilmesi halinde karşı tarafın zararının giderilmesi teminen, o ülke için geçerli olan trafik sigortası yaptırmak zorundadırlar.Ancak gümrük kapılarında zaman kaybına neden olan bu işlemlerin önlenmesi için uluslar arası bir anlaşmaya varılarak,bu anlaşmaya imza koyan üye ülkelerde geçerli olacak bir zorunlu mali sorumluluk sigorta kabul edilmiştir ki buna yeşil kart sigortası(green card insuarance-carte verte)denmektedir.

Yeşil kart sistemi içindeki ülkelerin sigorta şirketleri kendi merkez bankalarından peşin transfer garantisi sağlayarak bir ortak havuz sistemi oluşturmuşlar ve kaza yapan yabancı plakalı araç sahibinin ve sürücüsünün mali sorumluluğunu bu havuzdan o ülkenin para birimi ile ödenmekte ve daha sonrada kaza yapan aracın yeşil kart sigorta poliçesini tanzim eden ülkenin havuzundan istenmektedir.

Kısaca yeşil kart sistemi;

1.Sisteme dahil yabancı ülkelere taşıtlarıyla giden sürücülerin giriş yaptıkları ülkelerin sınırlarında ayrıca birer Motorlu Taşıt Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorunda kalmalarını

2.Bu sürücülerin verdikleri zararlardan dolayı üçüncü şahısların mağdur olmamalarını sağlamak amacına yöneliktir

 

Kaynak:Hilmi ACİNAN; Sigortaya giriş Oktay FERGAN;Yeşil kart sisteminin genel yapısı ve Türkiye’deki uygulamanın ana hatları.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir