04 Oca 2017

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimatında Yapılan Değişiklikler

31.12.2016 tarihli ve 29935 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği” kapsamında Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde 03.01.2017 tarihi itibarı ile aşağıdaki değişiklikler yürürlüğe alınacaktır.

  • SİGORTA BEDELİNİN TESPİTİ NOTU

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için aşağıda belirtilen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli 3 üncü maddede belirtilen azami teminat tutarından çok olamaz. Aşağıda belirtilen sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyetlerindeki değişim dikkate alınarak belirlenir.

YAPI TARZI SİGORTA BEDELİ HESABINA ESAS METREKARE BEDELİ (TL)

ESKİ

SİGORTA BEDELİ HESABINA ESAS METREKARE BEDELİ (TL)

YENİ

A – Çelik, betonarme, karkas yapılar 750 800
B – Yığma kagir yapılar 540 575
C – Diğer yapılar 275 295

 

  • ASGARİ PRİM

Deprem bölgesine göre uygulanan asgari prim tutarları aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

DEPREM BÖLGESİ ESKİ ASGARİ

PRİM – TL

YENİ ASGARİ

PRİM – TL

I. Bölge 70 75
II. Bölge 60 65
III. Bölge 50 55
IV. Bölge 40 45
V. Bölge 30 35

 

  • YENİLEME İNDİRİMİ

ESKİ NOT

Poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden birinci yenilemede %10, ikinci yenilemede %20 oranında indirim yapılır. İkinci yenileme sonrası yapılan müteakip yenilemelerde %20 oranı korunur.

YENİ NOT ***

Poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden birinci, ikinci ve üçüncü yenilemelerde %10, üçüncü yenileme sonrası yapılan müteakip yenilemelerde ise %20 oranında indirim yapılır.

***DASK tarafından güncelleme çalışması yapılmakta olup kısa süre içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Çalışma tamamlanana kadar mevcut durum geçerli olacaktır.  

  • AZAMİ TEMİNAT TUTARI

ESKİ NOT

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 160 bin TL’dir.

YENİ NOT

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 170 bin TL’dir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir